You are here:

  We do support science!

  ECOTONE - GRANT TELEMETRYCZNY 2018

  Grant 2018
  Metody telemetryczne w innowacyjnych badaniach przyrodniczych, ekologicznych i zoologicznych.

  czego mogą dotyczyć :

  Monitoring GPS z pobieraniem danych GSM, GPRS lub UHF;
  monitorowanie aktywności w oparciu o raporty z działalności akceleracyjnej;
  analizy danych dotyczących przyspieszenia;
  wykorzystanie czasu trwania nurkowania lub danych TDR.
  Zostaną przyznane dwa w pełni finansowane granty lub jeden w pełni finansowany projekt i dwa finansowane częściowo.
  Maksymalna kwota finansowania obejmuje:

  konsultacje i wsparcie specjalistów Ecotone w zakresie rozpoczęcia, wdrożenia i gromadzenia danych na wczesnych etapach projektu;
  Rejestratory GPS firmy Ecotone (do 20 urządzeń na projekt);
  koszty transferu danych dla podmiotów rejestrujących w całym projekcie;
  zwrot kosztów pracy w terenie (do 5000 EUR);
  potencjalny sponsorowany udział w międzynarodowej konferencji.
  Wymagania

  czas trwania projektu: 1-2 lata;
  badania dotyczące ptaków, ssaków lądowych lub nietoperzy;
  minimalna masa ciała zwierząt> 100g;
  badania powinny mieć charakter innowacyjny;
  gromadzenie i przetwarzanie wszystkich rodzajów danych dostępnych z rejestratorów;
  prezentacja wyników na konferencjach międzynarodowych (prezentacja ustna lub warsztaty) wstępnych wyników w czasie trwania projektu i końcowych wyników po zakończeniu projektu;
  przedłożenie publikacji w czasopiśmie o wysokim IF w ciągu jednego roku od zakończenia badań;
  metody chwytania i montażu logerów muszą być zgodne z przyjętymi praktykami lub doświadczeniami dostawcy;
  projekt musi być zaprojektowany tak, aby nie zagrażać żadnej populacji dzikiej zwierzyny i nie może być inwazyjny w stosunku do badanej grupy zwierząt, ani nie zagrażać miejscowej populacji wybranej jako obiekt badawczy;
  do mocowania rejestratorów (bez implantów lub podskórnych wszczepionych haków lub kotwic) muszą być stosowane szelki zewnętrzne, kołnierze lub metody klejenia;
  Projekt nie może być łączony z innymi badaniami, w których stosowane są urządzenia telemetryczne innych firm.

  We support Brewood Ringers

  www.brewoodringers.com

  ECOTONE MIST NETS - We support Brewood Ringers

  Do Science and Get Support

  Our support program "Do Science & Get Support" started from 2009 is back!! We have received a lot of request about possible support and we decided to keep this project as long as possible.
  Terms and conditions are as easy as before - publish your research results gained using our mist nets and you will be supported with equipment free of charges! Terms and Conditions - detailed information HERE
  Till now we have received requests and gave support for project and researchers from all over the world!
  Do not hesitate! ONLY 3 easy steps to get Ecotone's support!!

  The Royal Botanic Garden Sydney - Cockatoo Research

  This year we will support The Royal Botanic Garden Sydney - Cockatoo Research with Ecotone logger. We do hope this will help researchers to collect a lot of important data and support project! More informations soon available on RBGS web page. (LINK)