Wspieramy naukę

ECOTONE - GRANT TELEMETRYCZNY 2018

Grant 2018
Metody telemetryczne w innowacyjnych badaniach przyrodniczych, ekologicznych i zoologicznych.

czego mogą dotyczyć :

Monitoring GPS z pobieraniem danych GSM, GPRS lub UHF;
monitorowanie aktywności w oparciu o raporty z działalności akceleracyjnej;
analizy danych dotyczących przyspieszenia;
wykorzystanie czasu trwania nurkowania lub danych TDR.
Zostaną przyznane dwa w pełni finansowane granty lub jeden w pełni finansowany projekt i dwa finansowane częściowo.
Maksymalna kwota finansowania obejmuje:

konsultacje i wsparcie specjalistów Ecotone w zakresie rozpoczęcia, wdrożenia i gromadzenia danych na wczesnych etapach projektu;
Rejestratory GPS firmy Ecotone (do 20 urządzeń na projekt);
koszty transferu danych dla podmiotów rejestrujących w całym projekcie;
zwrot kosztów pracy w terenie (do 5000 EUR);
potencjalny sponsorowany udział w międzynarodowej konferencji.
Wymagania

czas trwania projektu: 1-2 lata;
badania dotyczące ptaków, ssaków lądowych lub nietoperzy;
minimalna masa ciała zwierząt> 100g;
badania powinny mieć charakter innowacyjny;
gromadzenie i przetwarzanie wszystkich rodzajów danych dostępnych z rejestratorów;
prezentacja wyników na konferencjach międzynarodowych (prezentacja ustna lub warsztaty) wstępnych wyników w czasie trwania projektu i końcowych wyników po zakończeniu projektu;
przedłożenie publikacji w czasopiśmie o wysokim IF w ciągu jednego roku od zakończenia badań;
metody chwytania i montażu logerów muszą być zgodne z przyjętymi praktykami lub doświadczeniami dostawcy;
projekt musi być zaprojektowany tak, aby nie zagrażać żadnej populacji dzikiej zwierzyny i nie może być inwazyjny w stosunku do badanej grupy zwierząt, ani nie zagrażać miejscowej populacji wybranej jako obiekt badawczy;
do mocowania rejestratorów (bez implantów lub podskórnych wszczepionych haków lub kotwic) muszą być stosowane szelki zewnętrzne, kołnierze lub metody klejenia;
Projekt nie może być łączony z innymi badaniami, w których stosowane są urządzenia telemetryczne innych firm.

Wybrane projekty sponsorowane przez Ecotone i Ecotone Telemetry.

We support Brewood Ringers

www.brewoodringers.com

ECOTONE MIST NETS - We support Brewood Ringers

Do Science and Get Support

Już od ponad pięciu lat wspieramy ośrodki badawcze i osoby zajmujące się nauką poprzez program "Do Science and Get Support". Publikując dane możesz otrzymać wsparcie od ECOTONE w sprzęcie do badań! Pojedyncza publikacja może zaowocować wsparciem około tysiąca EUR na kolejne prace terenowe - a więc warto! Pełna informacja na temat warunków i sposobu ubiegania się o wsparcie na stronie ECOTONE (LINK) (informacja w języku angielskim)

The Royal Botanic Garden Sydney - Cockatoo Research

W bieżącum roku podjęliśmy współpracę z Królewskim Ogrodem Botanicznym w Sydney (Australia). W ramach wsparcia projektu badawczego, firma ECOTONE ufundowała nadajniki telemetryczne GPS/GSM, które zostaną założone na kakadu zółtoczube (Cacatua galerita). Więcej o projekcie na stronach RGB Sydney (LINK)