TELEMETRIA ECOTONE

Loggery GPS-GSM produkcji Ecotone zostały zaprojektowane to monitoringu i badania zachowań dzikich zwierząt. Poprawne zrozumienie zasad działania i obsługi loggerów jest warunkiem aby mogły poprawnie funkcjonować. Zanim zdecydują się Państwo na zakup i zastosowanie tego typu sprzętu, sugerujemy wcześniejszy kontakt z nami i omówienie założeń projektu oraz oczekiwanych rezultatów. Pełne zrozumienie zachowania i biologii monitorowanych zwierząt jest niezbędne dla naszych specjalistów przygotowujących oprogramowanie, kształt obudowy, sposób zamocowania, zasilania ... Czasami nie wszystko to czego Państwo oczekują jest możliwe do realizacji lub wymaga specjalnego podejścia do problemu, stąd konsultacje, analiza literatury i wspólne omówienie projektu daje szanse na uzyskanie dobrych wyników.
Oprogramowanie, wbudowane algorytmy pracy, obudowa, sposób zasilania i wiele innych parametrów będą całkowicie inne w przypadku zwierząt mieszkających w norach lub na otwartej przestrzeni, nurkujących lub tylko lądowych, o dziennym lub nocnym trybie aktywności, przebywających stale w jednym klimacie lub odbywających wędrówki,......
Wraz z urządzeniem otrzymują Państwo nasze pełne wsparcie merytoryczne i opiekę techniczną na czas trwania projektu. Nasza grupa naukowców, biologów, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów i niespodzianek jakie nam często dostarczają badania terenowe.